SUBMISSONS

Kongreye gönderilecek çalışmalar, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir.

Özetlerini Türkçe hazırlayanların, İngilizce özet göndermelerine gerek yoktur.

Özetler ……. adresine gönderilmelidir.

 

Sözlü Bildiriler İçin;

Özet Yönergesi:

 • Katılımcılar Kongreye en fazla iki bildiri ile katılım sağlayabilirler
 • Çalışma özetleri 150 kelime ile 500 kelime arasında olmalıdır ve 5 anahtar kelime de özet metnine eklenmelidir
 • Özetler Microsoft Word formatında gönderilmelidir
 • Ana metin 12, dipnotlar 10 punto olmalıdır
 • Sağ ve sol kenar boşlukları 3 cm olmalıdır
 • Çalışma başlığı büyük harflerle yazılmalıdır
 • Yazarlar, kurumsal bilgilerini ve iletişim bilgilerini ilk dipnotta * simgesi ile belirtmelidirler (İkinci yazarlar için **, üçüncü yazarlar için *** vd.)

 

Tam Metin Yönergesi

Tam metin göndermek isteyenler kongrenin hemen sonrasında tam metin yazım kurallarına ilişkin bilgilendirileceklerdir


Poster Bildiriler İçin;

 • Poster, problem/sorunun tespiti, materyal metod, bulgular, çalışmanın amacı ve sonuç bölümlerinde oluşmalıdır
 • Kongreye bizzat katılamayacak olan katılımcılarımız, posterlerini e-poster olarak sunulmak üzere gönderebilirler.
 • Posterler kongrenin bir günü asılı kalacaktır
 • Poster ölçüleri 75 cm x 100 cm ebatlarında olmalıdır
 • Poster bildirilerin 200 kelimeyi aşmayan özetleri İngilizce veya Türkçe olabilir

 

Yayım

Özetler, özet kitapçığında basılarak, kongre bitimi sonrasında katılımcılara gönderilecektir

Bilim kurulu tarafından seçilen yayınların, 2018 yılı içerisinde, İngiltere merkezli uluslararası bir yayın evinden basılması planlanmaktadır. Tam metin yayınlar için ayrıca uluslararası hakemli dergilerimiz de mevcuttur.

Yayınevi ile uluslararası dergilerimiz Doçentlik kriterleri ile akademik teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.